Földünkért és egyben magunkért

Hála a Földnek napló – ciklus, mely elég két évre, de felkészít egy egész életre

Hűtlenségre jogorvoslás avagy gyógyír

Úgy vagyon, hogy a legnagyobb vagyon esetében hűtlen kezelés állapíttathatik meg.

Vajon mit rejtettünk e régies, ám nagyon is a mához és a máról szóló ítélet mögé?! Lehetne ezt másképp orvosi látleletnek is betudni, ha a lényeget megtartva, más szóköntöst húzunk a mondatra.

Az történt és történik ugyanis, hogy a legnagyobb értékünknek, az életadó és azt megtartó Földünknek, az Anyatermészetnek hátat fordítva, árva szülő sorsára vetettük őt, miközben a legnagyobb árvákká mi magunk lettünk, a tékozló gyermekei. S magunkkal együtt árvasor(s)ba sodortuk mindazokat, akiknek még élet lüktet a sejtjeikben, akiknek tudat rezeg a kristályszerkezetükben sőt, a levegőt és vizeket is, akik mindnyájunkat összetartanak. Mi úgy érezzük, ez nem maradhat így, nem mehet így tovább, mert az igazságérzetünk ezt mondatja velünk. A józan szívünk és a józan eszünk ezt kívánja.

Így hát, kedves apró és már anyó vagy apó korú embertársaink, s mindenki ott közbül, nekibuzdultunk, mi hárman, a család (Cheryl, Csermely és Roland), s két évi odaadó szorgalommal, lelkesedéssel és egyre növekvő tapasztalattal, gyarapodó írói, rajzolói készséggel, de egyforma lényeglátással 24 hónap leforgása alatt megalkottuk ezt a 24 naplóból álló ciklust, amit ezennel ajánlunk mindannyiójuk figyelmébe, épülésére.

Hála a Földnek napló – ha nem is mindenki, de bárki naplója

Hogy az alkotókészséget minél inkább megmozgassuk, ezenközben mindkét agyféltekét felaljzva, gondoskodtunk róla, hogy bár visszatérő módon, tehát úgy, hogy gyakorlatra is szert lehessen tenni ebben-abban, – ha úgy tetszik – többféle műfajt foglaljunk az önfejlesztő munkába.

Helyet kaptak itt a klasszikus naplóvezetés jellemzői, a különféle naplóindítók mellett az elbeszélő készséget művelő meséltetés (igen, ti vagytok, Önök a mesemondók, amihez segítségül mi azért megadjuk a kezdő képet, hangot), behoztuk a lírát, ami felett fennkölten lehet lazítani, de magától értetődően végig törekszünk arra, hogy a kedves naplóvezető minél több időt és figyelmet fordítson a kültér, a szabad természet újbóli felfedezésére önmaga számára.

Tesszük ezt a természetkerettel, amit szó szerint ki lehet vágni vagy egy kedves anyagból megalkotni, hogy kézben fogható keretet adjon, amivel vizsgálható a közeli-távoli természet egy-egy részlete, hogy megtanuljunk annak is jobban a mélyére látni. De olyan testi-lelki-szellemi gyakorlatokkal, képzeletbeli utaztatással is szolgál az irodánk, amik arra hivatottak, hogy minél bátrabb, magabiztosabb felfedezői legyünk önmagunk természetének és persze az érzékszerveink által megtapasztalható természetnek, tudván tudva, hogy a kettő között talán nincs is határ. Aztán még ott a csak az avatott szem számára láthatóvá váló természet is, amiről szintén nem feledkeztünk meg – gondolunk itt páldául a tüneménylényekre, akiknek külön naplószámot is szenteltünk.

S szintén helyet adtunk a bővíthető rajzos kalandoknak, amikbe elejétől fogva Csermely segít belesimulni, aki mintegy tizenegy évesen vágott bele a feladatba és közben az ő életében is eltelt két alkotó év, tapasztalatszerzés a művészi önkifejezésben.

Naplószámok

Térjünk is rá a 24 szám cím és téma szerinti felsorolásába, ahogy azok megszülettek, kezdettől két nyelven, angolul és magyarul. A magyarra fordítás felelőse Roland. Így hát a kiadványok sorrendben:

1. Ébredés, 2. Lélegezz, 3. Kikelet, 4. Nevelj, 5. Nézz fel, 6. Földelj, 7. Őrizz meg, 8. Szüretelj, 9. Őszidő, 10. Vezesd a tekinteted alá, 11. Bízz benne, 12. Fogadj, 13. Tél, 14. Remény, 15. Víz, 16. Tavasz, 17. Nőlj, 18. Nyáridő, 19. Bőség, 20. Tűz, 21. Tüneménylények, 22. Hold és csillagok, 23. Adj, 24. Gyalogolj

A Földnek hála napló miértjéről, milyenségéről és mikéntjéről már esett szó. Hátra van még annak megválaszolása, hogy milyen formában lehet hozzáférni ehhez az önfejlesztő tréninghez és mennyibe kerül.

A teljes naplóciklus elérhetősége, hálás köszönettel

Az alábbi aktív mezőre kattintva a PayPal szolgáltatásán keresztül, a legalább € 24-s javasolt adomány megfizetése mellett, avagy naplószámonként legalább € 1-ért, miután megkapjuk az értesítést a vásárlás megtörténtéről, a Google Drive platformjáról a teljes 24-naplószámos ciklus mindössze 24, de legfeljebb 48 óra alatt egyben letölthetővé válik, amint mi az odavezető linket kézi vezérléssel megosztjuk a kedves, már elkötelezett érdeklődővel.

Földünk és a hőn szeretett Természetünk nevében is hálásan köszönjük az érdeklődést, de a naplók létezésének megosztását is az erre fogékony barátokkal, jó ismerősökkel, iskolákkal, ökológiailag érzékeny önképző körökkel, stb. akiket szintén örömmel üdvözlünk majd a vásárlóink között.

Bármi ezzel kapcsolatos kérdéssel forduljon bizalommal hozzánk Roland email címén: magyaroland@gmail.com

×